شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت ویکتوریا
+ به کجا چنين شتابان؟ گون از نسيم پرسيد دلِ من گرفته زينجا، هوسِ سفر نداري؟ زغبار اين بيابان همه آرزويم اما… چه کنم که بسته پايم به کجا چنين شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز اين سرا سرايم سفرت به خير اما تو و دوستي خدا را چو از اين کوير وحشت به سلامتي گذشتي به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را
حقير الشهدا!!! سلام ما رو هم به شهدا برسون.
+ به جايي مي روم اما نمي دانم کجا، اين گونه آواره نمي دانم، ولي شايد براي من به اين زودي شقايق ها نمي خندند و هد هد بر نمي گردد. پرستو ها! شما بيهوده مي خوانيد تلاش و جستجو تان را رواق خانه پاسخ نيست خدارا دست برداريد ازين ديوار و سقف و پشت و پهلو ها خدا حافظ گل لاله! خدا حافظ پرستو ها!
زمين سخت آسمان دور و هوا تا عرش باروتي نه زمزم بهر ما پاک است و نه گنگا به هندو ها خدا حافظ گل لاله – خدا حافظ پرستو ها!
:)) كافه شهيد شن كه خوبه!:دي
چراغ جادو
به ياد حقير الشهدا
0 امتیاز
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
به ياد حقير الشهدا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top